Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

ЧСУ "Юрий Гагарин"

Брошура»

 

Заявление за записване»

 

На 15 септември 2014 година в Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия" отвори врати Частно средно училище "Юрий Гагарин", лицензирано от Министерството на образованието и науката на България.

 

Със заповед № РД14-8/1.03.2017 на министъра на образованието и науката на България, училището е пререгистрирано, съобразно измененията в Закона за предучилищното и училищното образование с Удостоверение № 1/13.03.2017 г.

 

Yurii Gagarin7

 

През април 2017 г. ЧСУ "Юрий Гагарин" в СОК "Камчия" получи и руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност.

 

С това «Юрий Гагарин» стана първото учебно заведение в страната, което може да издава едновременно българска и руска диплома за началната степен на образование - до 4 клас. Предстои акредитиране и за следващите степени на обучение. Пилотният проект за създаване на елитно училище на Русия зад граница, уникален както за България, така и за Европа, утвърди "Камчия" като водещ иновативен образователен център с гаранция за качествено образование, отговарящо на българските и руските образователни стандарти.

 

Формирани са целеви групи във всички начални класове - от 1 до 4 - в които рускоезични преподаватели ще работят допълнително с децата за обогатяване на езиковите знания - по руск

и език и литература и по околен свят. В края на 4 клас учениците, които са участвали в интензивните класове, ще получат удостоверения за завършен начален етап на образование и по двата държавни стандарта. Интензивната форма на езиково обучение е подходяща както за деца, които са с майчин руски език, така и за ученици, които изучават руския като чуждестранен.

 

Тук може да се полага Единен държавен изпит (ЕГЭ) по руските образователни стандарти от зрелостници от всички националности.

 

15.09.2017 г. Поехали!

 

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ:

Две първи места в международния конкурс "Тетрадка на приятелството", второкласник с покана за ООН, Женева, 2018»

Първо място в ХХV Международна космическа олимпиада, Русия, 2017»

Първо място в Международен конкурс "Заедно в 21 век"»

Сребърен медал от международна олимпиада по руски език в Москва, април 2017»

ЧСУ "Юрий Гагарин" в "Камчия" с национален IT-шампион, април 2017»

ЧСУ "Юрий Гагарин" в СОК "Камчия" с отличие в международен проект "Тетрадка на приятелството", март - април 2017»

"Камчия" е домакин на Националната олимпиада по химия, март 2017»

Две първи и две трети места в Общинския конкурс "Рождество Христово"»

Резултати от Национален кръг на олимпиада по Руски език - ЧСУ "Ю. Гагарин" - I място 2015/2016»

Резултати от Национално външно оценяване след 4 и 7 клас, 2014/2015» 

 

СЪБИТИЯ:

Откриване на учебната година, 15.09.2017/2018»

Патронен празник, март 2017»

Откриване на учебната година, 15.09.2016/2017 (галерия)»

Галерия "Ден на славянската писменост и култура, 24 Май 2016»

Първи учебен ден - 15.09.2016»

Коледен концерт 2015»

Мнения на учениците за ЧСУ "Юрий Гагарин"»

 

 

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД

 

Yurii Gagarin4

Yurii Gagarin5

 

podgotvitelna grupa kamchia

Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа.

 

Легализирано е със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г.; по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

 

УЧЕБНА БАЗА
Учебно-възпитателният център "Юрий Гагарин" и "Черноморски", в сградите на които се провежда образователният процес, са изградени и оборудвани в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания.

 

Разполагат с:

 • модерни учебни кабинети, оборудвани с интерактивни дъски, система "Шепот", мултимедийни устройства и интернет,
 • лаборатории,
 • лекционни зали,
 • многофункционални зали,
 • библиотека,
 • изложбени зали,
 • пресцентър, звукозаписно студио, учебно радио и тв студио,
 • Славянски център,
 • Авиокосмически център с цифров планетариум, площадка за астрономически наблюдения,
 • хореографска зала,
 • физкултурен салон, спортни игрища,
 • училищни бюфети, ресторантОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
Предлага се целодневно обучение, включващо провеждане на часове от учебния план (ЗП, ЗИП, СИП) и часове за полуинтернатна група: самоподготовка, занимания по интереси, отдих и спорт.

 

Дневен режим:

 • 07,30 - 08,00 - Пристигане в СОК "Камчия" с организиран транспорт;
 • 08,00 - 08,30 - Гимнастика и закуска;
 • 08.30 - 12,30 - Учебни занятия;
 • 12,30 - 13,20 - Обяд;
 • 13,20 - 17,00 - Учебни занятия, самоподготовка, занятия по интереси, отдих и спорт;
 • 14,50 - 15,10 - Следобедна закуска;
 • 17,00 - Край на учебния ден и отпътуване с организиран транспорт;

 

УЧИТЕЛИ
Екип от специалисти педагози предлага мотивиращо и иновативно обучение по всички учебни предмети.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
На учениците се предлага участие по избор в извънкласни дейности и спорт:

 

 • Журналистика
 • Музика и приказки
 • Астрономия
 • Школи по математика
 • Школа по информационни технологии
 • Театрална лаборатория
 • Школа по изобразително изкуство
 • Плуване
 • Мини футбол и футбол
 • Айкидо
 • Тенис на корт
 • Гимнастика
 • Танци
 • Сръчни ръце

 


ТРАНСПОРТ
За учениците, които живеят във Варна и в околните села е осигурен ежедневен транспорт - отиване и връщане. За останалите - по договаряне на друга транспортна схема.

 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОХРАНА
Училището осигурява денонощно медицинско обслужване и охрана, в т.ч. видеонаблюдение.

 

ПОЛЗВАНЕ НА ХОТЕЛСКА БАЗА
За учениците, настанени в хотелската база (пансион), се грижат възпитатели. Те организират пребиваването им и провеждат допълнителни извънкласни форми.

 

ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018:


При еднократно плащане на годишна такса:

 

1. Обучение - 6 900 (шест хиляди и деветстотин) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1 600 лева, а останалата сума от 5 300 (пет хиляди и триста) лева - до 10 септември 2017 г.

 

2. Обучение и пансион  - 11 000 (единадесет хиляди) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1 600 лв., а останалата сума от 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева - до 10 септември 2017 г.

 

3. Подготвителна група - 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1 600 лв., а останалите 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева до 10 септември 2017 г.

 

Разсрочено плащане на годишна такса:

 

1. Обучение - 7 200 (седем хиляди и двеста) лева с ДДС, като при записване се плащат 1600 лева, а останалата сума от 5 600 (пет хиляди ишестстотин) лева:
- до 10 септември 2017 г. - 2 800 лв.
- до 5 март 2018 г. - 2 800 лв.


2. Обучение и пансион - 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1600 лв, а останалата сума от 10 000 (десет хиляди) лева:
- до 10 септември 2017 г. - 5 000 лв.
- до 05 март 2018 г - 5 000 лв.

 

3. Подготвителна група - 6 000 (шест хиляди) лева с ДДС, като при записване се заплащат 1 600 лв., а останалата сума:
- до 10 септември 2017 г. - 2 200 лв.
- до 5 март 2018 г. - 2 200 лв.

 

За учебната 2017/2018 се извършва прием във всички класове от I до XI клас. Заявления за желание за постъпване в ЧСУ "Юрий Гагарин" се подават през цялата година.

При желание от страна на бъдещите ученици и техните родители да посетят училището и да се срещнат с преподаватели, могат да го направят всеки работен ден от 9.00 до 15.00 ч., включително и през ваканциите.

 

За гимназиалния курс Училището предлага профилирано обучение в две направления:

- І профилиращ предмет - руски език, II профилиращ предмет - английски език

- І профилиращ предмет - английски език, II профилиращ предмет - информационни технологии

 

УЧЕНИЦИ СЕ ПРИЕМАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА! 

 

За допълнителна информация по приема:

Пенка Стоева - и. д. директор, тел.: +359 892 241159

Елена Механджийска - зам.-директор, тел.: +359 894 479 071

Илко Славов - управител на УВЦ, тел.: +359 892 241140,

e-mail: gagarin.kamchia@gmail.com

www.gagarin-kamchia.bg

www.facebook.com/gagarin.kamchia        

 

 

Банкова сметка:

Получател: ЧСУ "Юрий Гагарин"

INTERNATIONAL ASSET  BANK

Клон Варна

IBAN: BG 77 IABG 80981000284601

BIC/SWIFT: IABGBGSF

Заплаща се в лева