Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Кръжоци, клубове и мастер-класове

Важна част от лагерния живот в Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия" - са занятията в кръжоци, клубове и мастер-класове. Освен обучението по основни предмети, което се провежда в училището към СОК "Камчия", на децата им се предоставят широки възможности за допълнително образование. Те имат възможности да изберат занятие според своите интереси, да развият своите способности и таланти, усвоят нови полезни знания и умения, да дадат простор на творческото си въображение. Занятията се водят от български и руски педагози. Всички те имат необходимата професионална квалификация както педагогическа, така и по специалността.

Програмата на кръжоците и мастер-класовете непрекъснато се обогатява така, че да отговаря на тематиката на смяната. Важна част от допълнителното образование е посветена на българската култура, история, фолклор и обичаи. Голяма част от занятията е посветена на творчество, физическата култура и спорт.

 

 • Мастер клас "Обредна кукла"
 • Мастер- клас "Български народни танци"
 • Мастер-клас "Как да кажа на български"
 • Мастер-клас "Българска песен"
 • "Български традиции и обичаи"
 • "Чудесата на българската кухня"
 • Мастер-клас "Пантомима"
 • "Фантазии от природни материали"
 • "Палитра" - клуб по изобразително изкуство
 • "Китара за начинаещи"
 • "Гитара за напреднали"
 • Мастер-клас по вокал
 • "Съвременни танци"
 • "Аеробика"
 • Фитнес за начинаещи
 • Тенис